Så här söker du stipendier

Till ansökan bifogar du följande:

Bil.1 - Forskningsprogram (ska alltid bifogas)
Bil.2 - Budgetplan (ska alltid bifogas)
Bil.3 - Eventuella övriga handlingar

Ansökningar skall ha inkommit före den 31 december året innan.

Ansökan skickas till:
Maud & Birger Gustavssons Stiftelser
Box 3272
103 65 Stockholm